Rijssenbeek Advocaten, 3 mei 2023

Warmtepomp vooralsnog niet per 2026 verplicht voor woonappartementen

Vanaf 1 januari 2026 worden eigenaars van grondgebonden woningen door een verscherpte eis in het Bouwbesluit verplicht om over te stappen naar een (hybride) warmtepomp bij vervanging van hun cv-ketel.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting heeft in zijn Kamerbrief van 1 mei 2023 bekend gemaakt dat het voornemen is om voor woonappartementen in gestapelde bouw een uitzondering te maken. Woningen in gestapelde bouw kennen over het algemeen namelijk een lange terugverdientijd. Daarnaast zijn er de nodige knelpunten met betrekking tot geluid en beschikbare ruimte. Bovendien is voor veel maatregelen bij woningen die onderdeel zijn van een VvE gemeenschappelijke besluitvorming nodig door de vergadering van eigenaars.

Het is vooralsnog niet duidelijk of de aangekondigde uitzondering ook geldt voor appartementen die geen onderdeel uitmaken van gestapelde bouw. Daarnaast betreft het slechts een voornemen om onder meer gestapelde bouw uit te zonderen. Hier zou bij de aanscherping van de bestaande eis in het Bouwbesluit op een later moment nog verandering in kunnen komen. Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Jonathan Scholte.

Lees ook

Is een huurder binnen de VvE verplicht toegang te verlenen tot zijn appartement?

In onze @Rijssenbeek van 8 februari 2023 hebben wij geschreven over de verplichting van een eigenaar om toegang tot zijn appartement te verlenen voor de uitvoering...

Lees volledig bericht