Laurine van Gemert, 13 november 2013

Wat gaat voor: akte van splitsing of splitsingstekening?

In uitspraken van rechters werd tot voor kort geoordeeld, dat indien de tekst van een akte van splitsing op een bepaald onderdeel afwijkt van de bijbehorende splitsingstekening, de splitsingstekening vóór gaat en dus bepalend is voor partijen.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 1 november jl. echter een eind gemaakt aan die opvatting.

Indien de splitsingsstukken (tekst en tekening) voor verschillende uitleg vatbaar zijn, dient de rechter vast te stellen welke uitleg van deze stukken het meest aannemelijk is. De rechtszekerheid vergt dat hierbij slechts acht mag worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven splitsingsstukken kenbaar zijn. Daarmee komt de Hoge Raad dus tot het oordeel dat de tekening niet zonder meer voor de tekst gaat.

Dat is een opvallende wijziging in de rechtspraak !

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met mr. Laurine van Gemert.

gevels haagse flatgebouwen
Lees ook

Short stay in appartement niet toegestaan

Het Gerechtshof  Amsterdam heeft duidelijkheid gegeven met betrekking tot de vraag of binnen een VvE short-stay en/of bed and breakfast activiteiten kunnen worden ...

Lees volledig bericht