Mitzi Litjens, 28 maart 2023

Welke prijs betaalt de VvE bij aanneming van werk?

Wanneer een aannemer in opdracht van de VvE werkzaamheden uitvoert, is sprake van aanneming van werk. De afspraken tussen partijen hierover worden vastgelegd in een aanneemovereenkomst. Op grond van deze aanneemovereenkomst is de aannemer verplicht het werk op te leveren tegen een door de VvE te betalen prijs. De berekening van de prijs van het werk kan op verschillende manieren tot stand komen.

Vaste aanneemsom

Partijen kunnen afspreken dat voor het werk een vaste aanneemsom wordt betaald. Het is dan van belang om vooraf goed vast te leggen wat de VvE precies voor die vaste aanneemsom mag verwachten. Met andere woorden: welke elementen vallen binnen en welke elementen vallen buiten de vaste aanneemsom? Voor kosten die op voorhand niet kunnen worden ingeschat, kunnen stelposten worden opgenomen. Het bedrag van de stelpost vormt dan een reële schatting van de benodigde uitgave. Het risico van stelposten is echter dat de kosten achteraf aanzienlijk hoger kunnen uitvallen.

Richtprijs

Daarnaast kan een richtprijs worden afgesproken. Dat is een schatting of indicatie van de kosten van het werk. Als blijkt dat de uiteindelijke kosten van het werk hoger uitvallen dan overeengekomen, kunnen die meerkosten worden doorberekend aan de VvE. Op grond van de wet mag de afgesproken richtprijs echter met niet meer dan 10% worden overschreden. Dat is anders als de aannemer de VvE tijdig heeft ingelicht over een verhoging van de kosten. Op die manier heeft de VvE de mogelijkheid om de kosten alsnog te beperken. Als aan het voorgaande is voldaan, mag de afgesproken richtprijs wel met meer dan 10% worden overschreden. De waarschuwingsplicht geldt ook in de gevallen waar de prijs van het werk afhankelijk is van de duur van de opdracht. Dus als de opdracht langer duurt dan verwacht, moet de aannemer dit tijdig melden.

Regie of nacalculatie

Verder kan het werk op regiebasis of nacalculatie worden uitgevoerd. Dat betekent dat de aannemer een vergoeding ontvangt voor de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten (arbeidsloon en materiaal). Doorgaans wordt over deze kosten nog een opslagpercentage berekend voor winst en andere onvoorziene kosten, waarbij het gebruikelijk is om dit opslagpercentage vooraf te bepalen. Werk op regiebasis is geschikt voor opdrachten waarvan de kosten en tijdsduur vooraf lastig te bepalen zijn. Bij relatief kleine renovatie- of onderhoudswerkzaamheden kan uitvoering op basis van regie of nacalculatie in sommige gevallen voordeliger zijn dan het afspreken van een vaste prijs.

Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Mitzi Litjens.

Lees ook

Handreiking collectieve rookgasafvoeren VvE’s

De overheid heeft een nieuwe handreiking voor de VvE-besturen, VvE-beheerders en professionele verhuurders inzake de veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in ...

Lees volledig bericht