Michel Elbers, 6 december 2013

Wet toezicht trustkantoren niet van toepassing op beheerders en bestuurders van VvE’s

De afgelopen tijd zijn verschillende beheerders/bestuurders van VvE’s door banken er op gewezen dat zij zonder vergunning op grond van de Wet Toezicht Trustkantoren (hierna te noemen: WTT) geen bankrekening konden openen ten behoeve van en ten name van VvE’s.

Uit een persbericht van VGM NL van 28 november 2013 volgt dat het Ministerie van Financiën inmiddels bezig is met het opstellen van een vrijstellingsbesluit ex artikel 2a van de WTT. Daaruit volgt dat het (professioneel) beheren en besturen van VvE’s niet binnen de reikwijdte van de WTT valt. Naar verwachting zal dit vrijstellingsbesluit echter niet voor eind van dit jaar worden genomen.

Zolang dit vrijstellingsbesluit nog niet formeel is genomen, blijft de kans bestaan dat banken beheerders/bestuurders blijven vragen naar de vergunning WTT.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Michel Elbers.

Lees ook

Wat gaat voor: akte van splitsing of splitsingstekening?

In uitspraken van rechters werd tot voor kort geoordeeld, dat indien de tekst van een akte van splitsing op een bepaald onderdeel afwijkt van de bijbehorende split...

Lees volledig bericht