Roy Besselink, 29 september 2020

Zorgplicht notaris bij uitbetaling overwaarde aan beslagleggende VvE

Wanneer een appartementseigenaar door de rechter is veroordeeld tot betaling van (voorschot-)bijdragen aan de VvE, kan de VvE bij uitblijven van betaling beslag leggen op het appartementsrecht van die eigenaar. Als de appartementseigenaar zijn appartementsrecht dan verkoopt, zal de notaris bij de VvE informeren onder welke voorwaarden de VvE wil meewerken aan het opheffen van het door haar gelegde beslag. Dit, omdat de verkoper van een appartement zich in de meeste gevallen in de koopovereenkomst verplicht te leveren ‘vrij van beslagen en inschrijvingen daarvan’. Stel nu dat de verkoopopbrengst van het appartementsrecht hoger is dan de hoogte van de hypothecaire lening: is de notaris dan gehouden de volledige overwaarde aan de appartementseigenaar uit te keren of mag de notaris in die situatie de vordering van de VvE uit de overwaarde uitkeren aan de VvE?

De rechtbank Noord-Holland heeft zich vrij recent over een soortgelijke kwestie gebogen. Het ging in die zaak om twee echtgenoten A en B die gezamenlijk eigenaar waren van een woning. De Belastingdienst had beslag gelegd op de woning voor een hoge belastingschuld van echtgenoot A. De echtgenoten hebben de woning verkocht en volmacht verleend voor de levering van de woning. De notaris heeft de overwaarde uitbetaald aan de Belastingdienst. Echtgenoot B stelt het notariskantoor aansprakelijk voor de helft van de overwaarde.

De rechtbank oordeelt dat de betaling door de notaris aan de Belastingdienst geen tekortkoming of onrechtmatige handelswijze is en wijst de vordering van B af. Dit, omdat B bij de koopakte de notaris opdracht had gegeven ervoor te zorgen dat de woning vrij van beslag aan de koper kon worden geleverd. Gelet op deze opdracht rustte op de notaris de verplichting te bewerkstelligen dat het beslag niet aan levering in de weg zou staan. Wanneer de notaris de overwaarde wél aan B had uitgekeerd, kon niet worden voldaan aan de voorwaarde die de Belastingdienst aan opheffing van het beslag had gesteld.

Uit de hier besproken uitspraak kan worden afgeleid dat een notaris gehouden kan worden de vordering van de VvE uit de overwaarde bij verkoop van het appartementsrecht aan de VvE uit te keren. Daarbij is wel van belang dat de VvE de notaris voorafgaande aan de levering schriftelijk informeert onder welke voorwaarden de VvE zal meewerken aan de opheffing van het beslag.

Heeft u vragen over dit onderwerp of over beslag op en de verkoop van een appartement of woning, neemt u gerust contact op met Roy Besselink.

Lees ook

Dakopbouw bij een appartement

Het komt voor dat een eigenaar van een appartement zijn privégedeelte wil vergroten door middel van het realiseren van bijvoorbeeld een dakopbouw. Hiervoor is toes...

Lees volledig bericht