Brickell-Key
Roy Besselink, 10 februari 2021

Kamergewijze verhuur binnen VvE niet toegestaan

In de akte van splitsing van de VvE waarin deze kwestie speelt, is opgenomen dat een eigenaar zijn appartementsrecht “slechts in zijn geheel in gebruik kan geven”. De VvE heeft besloten tegen overtredingen van deze bepaling handhavend op te treden. De eigenaar in kwestie die zijn appartement kamergewijs verhuurt, verzoekt de kantonrechter dit besluit van de VvE tot handhaving te vernietigen. Dit verzoek wordt afgewezen. Klik hier voor de uitspraak van de kantonrechter.

De eigenaar gaat vervolgens in hoger beroep. In hoger beroep stelt het Gerechtshof voorop dat bij de uitleg van bepalingen uit de akte van splitsing een objectieve maatstaf geldt. Volgens deze maatstaf moeten de bewoordingen “slechts in zijn geheel in gebruik geven” aldus worden uitgelegd dat het appartement één geheel moet blijven en slechts als één geheel in gebruik mag worden gegeven.

De VvE heeft er belang bij dat de eigenaars zich houden aan de bepalingen in de akte van splitsing. Dat pas is opgetreden nadat een nieuwe beheerder is aangesteld   die orde op zaken heeft willen stellen – en nadat de beheerder van de situatie op de hoogte is gesteld, kan de VvE resp. de beheerder niet worden verweten. Ook is niet gebleken dat het besluit handhavend op te treden enkel ten aanzien van de eigenaar in kwestie geldt.

Tijdens de mondelinge behandeling doet de eigenaar nog een beroep op verjaring. Deze grond had de eigenaar echter al in zijn beroepschrift moeten aanvoeren. Ten overvloede merkt het Gerechtshof op dat aan de eisen van verjaring ook niet is voldaan. De beschikking van de kantonrechter wordt bekrachtigd, hetgeen betekent dat deze eigenaar zijn appartement in de toekomst niet (meer) kamergewijs mag verhuren.

Dit  oordeel van het Gerechtshof betekent niet dat kamergewijze verhuur nooit is toegestaan. De bepaling dat kamergewijze verhuur niet is toegestaan dient dan expliciet in de akte van splitsing te zijn opgenomen. In de Modelreglementen komt deze bepaling niet voor. Klik hier voor de uitspraak van het Gerechtshof.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Roy Besselink of mr. Laurine van Gemert

Lees ook

Afwijkende regels binnen de VvE voor een appartementseigenaar op Curaçao

Hoewel Curaçao bekend staat als een tropisch eiland waar mensen zich niet snel druk maken over wat de ander doet, blijkt uit de jurisprudentie dat ook daar – net z...

Lees volledig bericht