Roy Besselink, 20 april 2020

Ruiling van bergingen in een VvE

Een eigenaar van een woonappartement is vaak ook eigenaar van een berging in het appartementencomplex. Die berging wordt gerekend tot het woonappartement of de berging betreft een los appartementsrecht. In onze praktijk krijgen wij regelmatig vragen over de situatie waarbij een appartementseigenaar een berging van een andere appartementseigenaar in gebruik heeft. Die situatie bestaat in veel gevallen al heel erg lang. De eigenaar is zich veelal niet eens bewust dat hij de verkeerde berging in gebruik heeft.

Iets soortgelijks deed zich heel recent voor in een zaak bij de rechtbank Den Haag. Een eigenaar was sinds 2001 eigenaar van een appartementsrecht dat recht gaf op het gebruik van een woning en een berging in de kelderverdieping -1. De eigenaar had echter sinds de koop van zijn appartementsrecht uitsluitend gebruik gemaakt van een berging in de kelderverdieping -2. De VvE kwam er in 2014 achter dat de eigenaar een verkeerde berging in gebruik had.  Die berging was niet van een andere appartementseigenaar, maar behoorde tot de gemeenschappelijke ruimten in de VvE. De eigenaar wenste de berging in de kelderverdieping -2 niet te ontruimen en aan de VvE ter beschikking te stellen. Zijn praktische bezwaar was dat de berging in de kelderverdieping -1 een stuk kleiner is dan de berging in de kelderverdieping -2.

Formeel-juridisch heeft de eigenaar zich beroepen op verjaring (omdat hij de berging inmiddels al 19 jaar onafgebroken in bezit heeft), rechtsverwerking (omdat hij vond dat hij er vanuit mocht gaan dat de VvE geen actie meer tegen hem zou ondernemen) en de redelijkheid en billijkheid (omdat de berging in de kelderverdieping -1 niet te vergelijken is met de berging die hij in gebruik heeft). Van verkrijgende verjaring, waarvan de verjaringstermijn 10 jaar is, is volgens de rechtbank geen sprake omdat de eigenaar niet te goede trouw is. Hij had aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven splitsings- en leveringsakte kunnen zien dat hij de verkeerde berging in gebruik heeft. Van bevrijdende verjaring waarvoor goede trouw niet vereist is, is geen sprake omdat de daarvoor geldende termijn van 20 jaar nog niet is verstreken. De rechtbank is van oordeel dat ook de andere verweren niet slagen en heeft de eigenaar veroordeeld de berging in de kelderverdieping -2 te ontruimen en aan de VvE ter beschikking te stellen.

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met mr. Roy Besselink.

Lees ook

(Ver)huurders en het coronavirus

Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Onder meer huurders en verhuurders lopen tegen problemen aan. Huurders lopen het risico dat zij hun woning verliez...

Lees volledig bericht