vinyTherm elba flatgebouw
Roy Besselink, 8 oktober 2014

Wetsvoorstel inzake executieveilingen

Op 30 september jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de executieveilingen van onroerende zaken transparanter te maken. De minister streeft naar inwerkingtreding van dit wetsvoorstel op 1 januari 2015, zodat de praktijk vanaf die datum van de mogelijkheden onder de nieuwe regeling gebruik kan maken. De wijzigingen moeten leiden tot hogere verkoopopbrengsten. Daaraan kunnen onder meer de volgende wijzigingen bijdragen:

  • vanaf de datum van de inwerkingtreding kan de executieverkoop ook uitsluitend via het internet plaatsvinden. Het blijft mogelijk de executieverkoop alleen in een veilingzaal te houden. Daarnaast kan de executieveiling tegelijkertijd in een veilingzaal en via het internet plaatsvinden;
  • de veiling moet worden aangekondigd via een of meer websites. ‘Aanplakking’ of aankondiging in een regionaal dagblad is niet meer verplicht. De veilingvoorwaarden moeten na de wijziging 30 dagen (in plaats van de huidige 8 dagen) voorafgaande aan de veiling bekend worden gemaakt;
  • op dit moment komen vrijwel alle kosten van de veiling voor rekening van de koper. Zodra de nieuwe wetswijzigingen van kracht zijn mogen in geval van executieveiling van een woning geen andere veilingskosten in rekening worden gebracht dan: de overdrachts- en omzetbelasting, het honorarium van de notaris, het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche en de kosten van ontruiming;
  • de eigenaar en gebruiker zijn verplicht om medewerking te verlenen aan bezichtigingen.

Ook VvE’s kunnen te maken krijgen met de executieveiling van een appartementsrecht van één van haar leden. Soms omdat de appartementseigenaar de hypotheek niet meer voldoet en de bank gebruik maakt van haar recht van parate executie en het appartementsrecht laat veilen. In bepaalde gevallen kan de VvE ook zelf de executieveiling van het appartementsrecht van één van haar leden opstarten.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Roy Besselink.

Lees ook

Aankoop appartementsrecht door VvE voor gemeenschappelijke doeleinden

Stel een VvE wil een parkeerplaats (een “los” appartementsrecht) van een appartementseigenaar overnemen om daar een gemeenschappelijke berging of fietsenstalling v...

Lees volledig bericht